Przedszkole Niepubliczne Kubuś

Filia Przedszkola Językowego Tęcza

O nas

„Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”

Niepubliczne Przedszkole Językowe Kubuś jest filią Niepublicznego Przedszkola Tęcza.

Profesjonalną kadrę prowadzoną przez Dyrektora Pedagogicznego stanowią doświadczeni nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci.

W celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji w przedszkolu funkcjonuje Wewnętrzny System Kontroli Jakości, odbywają się regularne zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia, mają możliwość awansu zawodowego. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

Każde dziecko ma możliwość rozwoju swojej sprawności ruchowej oraz intelektualnej. Dużym atutem przedszkola jest nauka języków obcych dzięki której dziecko zbliza się do poznania świata. Wiele zajęć integrujących w naszym przedszkolu tj. zajęcia taneczne, dogoterapia, zajęcia rytmiczne, religia oraz gimnastyka korekcyjna – uczą dzieci współpracy w grupie, funkcjonowania w społeczeństwie a zarazem dają im możliwość tworzenia własnego „Ja”.

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Kadra nauczycielska posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pracujemy również metodą Delacato.

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

Sonia Dzięciołowska

Dyrektor

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

mgr Monika Michałowska

V-ce dyrektor

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, religia.

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

mgr Małgorzata Werner

Nauczyciel

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

mgr Ewa Filla

Nauczyciel

Terapia pedagogiczna z pedagogika specjacjalną oraz oligofrenopedagogika

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

mgr Katarzyna Moj-Goletz

Nauczyciel

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori.

Niepubliczne Przedszkole Językowe Kubuś Opole

mgr Aleksandra Gąsiorek

Nauczyciel

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

Katarzyna Kultys

Pomoc nauczyciela

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

Katarzyna Gulbińska

Pomoc nauczyciela

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

Jolanta Kamińska

Pomoc nauczyciela