Przedszkole Niepubliczne Kubuś

Filia Przedszkola Językowego Tęcza

Oferta

WYSOKA JAKOŚĆ opieki przedszkolnej. Koncentracja przede wszystkim na dziecku i jego potrzebach, zgodnie z naszym motto „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat”.

PRZYJAZNA i otwarta atmosfera wobec rodziców.

BOGATA OFERTA edukacyjna -nauka trzech języków obcych,
( 3razy w tygodniu j. angielski, 2 razy j. niemiecki oraz 1 w tygodniu j. rosyjski) stosujemy różnorodne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb i etapów rozwojowych dzieci, Rozwijamy sprawność manualną i ekspresję twórczą poprzez ciekawe techniki pracy. Prowadzone są zajęcia logopedyczne. Organizujemy wyjścia do biblioteki, MDK ,kina i teatru. Odbywają się zajęcia z religii i rytmika. Dzieci są pod opieką fizjoterapeuty
Zajęcia dodatkowe szachy oraz zajęcia taneczne – prowadzone przez instruktorów Formacji PECH

DOSKONAŁE WARUNKI lokalowe – 3 przestronne sale dydaktycznych z łazienkami dostosowanych do grup wiekowych,

plac zabaw

POŁOŻENIE NASZEGO PRZEDSZKOLA stwarza doskonałe warunki do częstych spacerów i wyjść aby uczestniczyć w życiu miasta

650 zł miesięcznie – opłata stała za opiekę nad dzieckiem do 10 godz.
570 zł miesięcznie – opłata stała za opiekę nad dzieckiem do 5 godz.