Przedszkole Niepubliczne Kubuś

Filia Przedszkola Językowego Tęcza

test

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

Kadra nauczycielska posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pracujemy również metodą Delacato.

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

Sonia Dzięciołowska

Dyrektor

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

mgr Monika Michałowska

V-ce dyrektor

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, religia.

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

mgr Małgorzata Werner

Nauczyciel

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

mgr Ewa Filla

Nauczyciel

Terapia pedagogiczna z pedagogika specjacjalną oraz oligofrenopedagogika

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

mgr Katarzyna Moj-Goletz

Nauczyciel

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką Montessori.

Niepubliczne Przedszkole Językowe Kubuś Opole

mgr Aleksandra Gąsiorek

Nauczyciel

Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

Katarzyna Kultys

Pomoc nauczyciela

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

Katarzyna Gulbińska

Pomoc nauczyciela

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Opole

Jolanta Kamińska

Pomoc nauczyciela